SUPERVIZARE

Supervizarea se realizează în cadrul exercitării profesiei de consilier, psiholog, psihoterapeut și în toate profesiile legate de asistența medicală și ajutor interpersonal.

Supervizarea este un proces complex având loc pe parcursul unei traiectorii axate pe anumite aspecte, cum ar fi analiza cazurilor specifice, relația terapeutică, modul de lucru al psihoterapeutului în formare și, mai presus de toate, procesul personal al terapeutului însuși.

La începutul secolului XX, apare supervizarea în domeniul formării psihopedagogilor și a asistenților sociali, ca un util instrument de îndrumare și sprijin în procesul de dobândire a competențelor și calificărilor profesionale.

A învăța să stabilești o relație terapeutică cu pacienții prin intermediul experienței cu supervizorul este o experiență care ajută la crearea spațiului interior necesar pentru a asculta și a fi ascultat.

Este o călătorie ghidată care merge de la dimensiunea micro la cea macro, întotdeauna în conformitate cu nivelul evolutiv al terapeutului în formare. Obiectivul principal al acestei călătorii este de a promova eficacitatea procesului de vindecare și bunăstare, precum și siguranța terapeutului și a pacientului.

Sesiunile de supervizare se pot realiza atât individual cât și în grup.

SUPERVIZARE PENTRU CONSILIERI, PSIHOTERAPEUȚI ȘI PERSOANE DEDICATE BUNĂSTĂRII CELORLALȚI.

De asemenea se oferă sesiuni de supervizare terapeuților, consilierilor și persoanelor care se dedică bunăstării celorlalți, chiar dacă provin din abordări diferite.

A învăța să relaționăm cu pacienții sau cu clienții noștri este necesar pentru a putea să ajutăm persoanele care cer ajutor. În timpul sesiunilor de supervizare se discută cazurile prezentate, dar atenția va fi centrată pe terapeut, pe propriile procese interioare și pe dinamica relației care se stabilește între terapeut și persoana care cere ajutor.

Supervizarea se poate realiza în două moduri:

În persoană: Se va lucra în grup. Obiectivul este de a-i ajuta pe facilitatori în sesiunile de Pneuma Breathwork pe care le oferă, cât și în sesiunile individuale pe care le realizează. În cadrul supervizării de grup se pot discuta atât cazuri clinice cât și situații personale.

Online: Se pot realiza sesiuni individuale cu frecvența necesară. Se vor desfășura în engleză. Traducerea din spaniolă în română sau din italiană în română va fi plătită de către student.

SUPERVIZAREA DIN CADRUL FORMĂRII PTT

Partea finală a formării Pneuma Transpersonal Training, care este alcătuit din șapte module teoretice și practice, este supervizarea.

Obiectivul acesteia este de a facilita integrarea teoriei și practicii Terapiei Pneuma, atât în planul procesului facilitatorului cât și în ceea ce privește relația acestuia cu pacienții săi. De asemenea, obiectivul este de a sprijini într-o manieră practică pacienții, de a urmări și analiza procesele interioare a facilitatorilor și de a-i susține în dezvoltarea lor.

Structura supervizării

Această parte necesită un total de 50 de ore.

28 de ore sunt dedicate supervizării de grup. În cadrul acestora se crează un spațiu unde se pot împărtăși cazuri concrete sau se vor realiza sesiuni de Pneuma Breathwork. Acestea vor fi coordonate de terapeuți Pneuma și facilitatori care au o experiență îndelungată.

16 ore sunt dedicate formării facilitatorilor în cadrul sesiunilor de respirație.

6 ore de întâlniri individuale, într-un spațiu intim, pentru a analiza procesele personale și relația cu pacienții.

«Prin urmare, dacă alegem să nu ne lăsăm înșelați de propriile noastre iluzii, va trebui să analizăm cu precizie fiecare formă de fascinație, pentru a extrage, ca și când ar fi din chintesență, un fragment al personalității noastre. Astfel, vom înțelege puțin câte puțin că, de-a lungul vieții, nu facem decât să ne reîntâlnim cu noi înșine din nou și din nou, sub mii de deghizări.

(Jung – Practica Psihoterapieii, 1946 – Opere complete, Volumul 16)

Print Friendly, PDF & Email