PROIECT EDUCATIV

PROIECT EDUCATIV ÎN COMUNITĂȚILE Q’ERO

qeros 4 copia

Fondurile acestui tur sunt folosite pentru sprijinul comunității Q’ero. Proiectele de solidaritate ale Institutului Transpersonal Inkarri se desfășoară în aceste comunități de peste 20 de ani.

În ciuda creșterii economice din ultimul deceniu, Peru continuă să fie o țară cu rate ridicate de sărăcie și inegalități educaționale care afectează sectoarele cele mai vulnerabile: popoarele indigene andine și amazonice. În acest context, dreptul la o educație de calitate continuă să fie un drept amânat pentru copiii și tinerii indigeni din Peru, care suferă cel mai înalt nivel de excludere din educația de calitate comparativ cu populația non-indigenă.

Proiectul educativ cu care colaborăm, include sprijinirea educației băieților și fetelor din diverse comunități Qero, și implică:
– furnizarea materialelor școlare necesare.
– întreținerea cadrelor didactice care se mută în comunitățile Q’eros pe durata anului școlar, permițând astfel copiilor să rămână în comunitatea lor de origine.
– sprijinirea școlilor, atât a clădirilor și a infrastructurii de bază, cât și a mobilierului și a altor elemente indispensabile.

Beneficiarii proiectului sunt băieți și fete din diferite comunități, cu intenția ca ei să primească o educație de calitate în mijlocul comunității lor, evitând astfel dezrădăcinarea din familia de origine și din societate, și nevoia de a călători, la vârsta lor, în orașele mai mari pentru perioade lungi de timp. De asemenea, acest lucru face posibilă conservarea limbii quechua, a culturii și a tradițiilor ancestrale, care, fără îndoială, implică o recuperare a valorilor esențiale ale națiunii și, totodată, o revalorizare a descendenței lor și a demnității lor ca moștenitori ai unei tradiții antice.

qeros escuela copia

În viitor, se are în vedere construirea și întreținerea unei școli studențești în Cuzco. Beneficiarii proiectului sunt o parte din locuitorii care studiază nivelul secundar în Învățământul de Bază Regulat (EBR). Prin acest proiect, tinerii pot continua studiile în orașul Cuzco, păstrând în același timp forma adecvată a tradițiilor, a limbii și a obiceiurilor înrădăcinate în comunitatea lor, care îi face să se numească Națiunea Q’ero.

Ai întrebări sau comentarii?

Print Friendly, PDF & Email