ÎNVĂȚĂTURILE PSIHO-SPIRITUALE IN UNELE MITURI ŞI ARHETIPURI

În toate tradițiile și culturile întâlnim povești și mituri care, chiar dacă de multe ori diferă între ele, au caracteristici foarte asemănătoare și prezintă o mare bogăție de imagini simbolice care nu sunt patrimoniul exclusiv al zonei geogarfice sau al comunității în care au apărut, ci aparțin întregii umanități, deoarece sunt expresii ale unei experiențe unice.

De fapt, dacă înțelegem bine miturile, vom vedea că acestea conțin adevăruri universale și cunoștințe valoroase despre istoria omului, despre originea sa și despre destinul său final.

Timpurile se schimbă, și obiceiurile oamenilor se schimbă, dar, fără îndoială, valoarea mesajelor miturilor și a simbolurilor lor rămâne neschimbată. Există o cunoaștere obiectivă și perenă pe care autorii miturilor au cunoscut-o, au experimentat-o și au încercat să o transmită prin intermediul limbajului special dirijat de inimă, mai mult decât de intelect, pentru a ajunge la nivelele mai profunde ale cunoașterii.

În cele mai multe mituri se fac descrieri ale oamenilor sau semizeilor, care adesea nu sunt conștienți de originea lor și trebuie să meargă în teritorii necunoscute sau periculoase, să facă față provocărilor și să lupte în bătălii aproape imposibil de depășit și la care ar dori să renunțe. Dar apoi, datorită curajului, tenacității, voinței lor și, cu ajutorul divin, ei ies învingători din toate acestea, devenind astfel eroi.

Multe mituri sunt o metaforă a lumii interioare a ființei umane, în care predomină inconștiența și defectele psihologice ale cărora suntem prizonieri și care limitează expresia virtuțiilor.
Cu toate acestea, fiecare persoană poate să facă o călătorie interioară spre inconștientul psihicului său (anima) de-a lungul căreia va găsi și elimina diferitele obstacole (egoul). Aceste obstacole se opun libertății lor și, prin urmare, auto-realizării lor.
Tot acest proces interior este posibil doar dacă eroul își recunoaște natura sa divină, care este adevărata sa esență: doar mulțumită acestei noi conștiențe se poate conecta cu o energie transcendentală din care își poate lua încrederea, puterea și instrumentele necesare pentru a elimina definitiv egoul, reprezentat în mituri, în principal, prin intermediul creaturilor monstruoase care îl împeidică să trăiască în pace și armonie.

Miturile cu simbolurile lor corespunzătoare reprezintă o sursă valoroasă de învățături psihospirituale și constituie harta unei călătorii interioare care conduce spre cunoașterea reală de sine. Obiectivul întâlnirilor planificate este de a aprofunda aceste învățături prin analizarea unor mituri și a simbolurilor lor, care pot fi internalizate și în experiența transpersonală prin practica respirației Pneuma. Mulțumită acestei tehnici, un spațiu de înțelegere mai mare se deschide la nivel intelectual și emoțional.

Print Friendly, PDF & Email