CERINȚE PTT

Trainingul constă în 7 module, fiecare dintre ele având o durată de 5 zile. Ele includ 2-4 sesiuni de Respiraţie Pneuma (numărul lor variază în funcţie de modul), în care elevii pot lua parte atât ca participanţi (“cei care respiră”) cât şi ca asistenţi ai persoanei care respiră.

 • Cunoaşterea Interioară
 • Paradigma Cunoaşterii de Sine
 • Universul Transpersonal I
 • Universul Transpersonal II
 • Analize şi Respiraţia Pneuma
 • Cartografierea Conştiinţei
 • Modulul de certificare

CERINŢE SUPLIMENTARE

 • A lua parte la 10 sesiuni de Respiraţie Pneuma cu facilitatori certificaţi, pe lângă cele incluse în modulele de training.
 • A efectua cel puţin 10 sesiuni individuale de Respiraţie Pneuma cu facilitatori certificaţi. Este de preferat ca sesiunile să aibă loc în paralel cu modulele.
 • 1 oră de consultaţie muzicală – a se efectua în timpul modulului de Certificare.
 • 60 de ore de supervizare până la încheierea training-ului, care includ:
 • – 38 de ore de supervizare de grup, pentru a dirija o evaluare a cazurilor clinice
 • -16 ore participare ca asistent în sesiunile de Respiraţie Pneuma, cu facilitatori şi psihoterapeuţi certificaţi
 • – 6 ore de interviuri individuale, pentru a revizui procesul interior ca terapeut şi relaţia cu propriii pacienţi.

DURATĂ

Minim 2 ani.

Trainingul Transpersonal Pneuma este un proces formativ, care implică o muncă individuală interioară profundă. Scopul sau obiectivul este ca viitorii terapeuţi sau consilieri Pneuma să experimenteze ei înşişi procesul treptat al cunoaşterii de sine, transformării şi vindecării, pe care le vor aplica mai târziu în propriile consultaţii. Din acest motiv, timpul minim necesar pentru pregătire este 2 ani.

CE POT OBŢINE ELEVII DIN ACEST TRAINING?

 • Cadrul de referinţă oferit de Psihologia Transpersonală pentru dezvoltarea umană şi practica psihoterapeutică: autori principali, şcoli şi teorii care propun diferite paradigme şi contextul aplicării lor practice.
 • O sinteză clară şi detaliată şi harta potenţialului evoluţionar al fiinţei umane, pe baza unui studiu comparativ al diferitelor tradiţii străvechi şi şcoli de înţelepciune din Orient şi Occident şi aplicarea lor practică în viaţa de zi cu zi şi psihoterapie.
 • Trecerea printr-un proces de auto-conştientizare şi transformare şi experimentarea pentru sine a potenţialului de vindecare al Stărilor Amplificate de Conştiinţă, ceea ce are drept rezultat transcenderea simptomelor, blocajelor mentale şi emoţionale şi credinţelor limitative şi posibilitatea eliminării cauzelor suferinţei.
 • Exerciţii experienţiale cu practici pe care tradiţiile străvechi le-au propus pentru îngrijirea minţii, emoţiilor, energiei şi întregului realităţii transpersonale a fiinţei umane: respiraţie, meditaţie, muzică, instrumente de auto-investigaţie etc
 • Aplicarea cunoaşterii teoretice şi experienţiale, atât personal cât şi profesional.

TRAININGUL TRANSPERSONAL PNEUMA PERMITE ELEVULUI

 • Să faciliteze sesiuni individuale Transpersonale în conformitate cu legislaţia ţării în care elevul doreşte să lucreze.
 • Să faciliteze sesiuni de Respiraţie Pneuma în conformitate cu legislaţia ţării în care elevul doreşte să lucreze.

NOTĂ:

Fiecare analist şi facilitator este responsabil să adere la reglementările legale pe care fiecare ţară le stabileşte în ce priveşte: psihologia, terapia, psihoterapia şi domeniile personale şi transpersonale. 

Institutul Pneuma şi Sistemul Pneuma nu îşi asumă nicio responsabilitate dacă analistul sau facilitatorul certificat nu respectă reglementările legale curente ale oraşului sau ţării în care practică sau oferă sesiuni.

METODOLOGIE

Trainingul va urma o metodologie teoretică-practică, prin combinarea lucrului experienţial efectuat în modulele cu stări amplificate de conştiinţă cu sesiunile teoretice din sală. Acest lucru va oferi o cunoaştere substanţială în ce priveşte disciplina, care va permite elaborarea şi integrarea diferitelor concepte şi experienţe.

Tehnicile folosite pe parcursul trainingului includ: practici meditative, Respiraţia Pneuma, observare de sine şi analiză, lucrul cu visele şi lucrul corporal.

Obiectivul este ca fiecare elev să poată aplica abordarea transpersonală în orice mediu personal sau profesional.

Pe parcursul acestui training teoretic şi practic va avea loc o evaluare continuă a candidatului. Elevul va fi apreciat în ce priveşte deprinderea şi coerenţa în conceptele propuse, precum şi în privinţa maturităţii psihologice (emoţională şi mentală). Această evaluare este foarte importantă şi decisivă în obţinerea certificării. În cazul în care aceasta se dovedeşte negativă, elevului îi va fi oferit un program individual suplimentar, pentru a avansa în dezvoltarea şi obţinerea conceptelor şi abilităţilor necesare.

Ai întrebări sau comentarii?

Print Friendly, PDF & Email